Tine De Wilde

Huidig raadslid en fractieleider voor Groen in Turnhout 

Lid van volgende commissies :

  • Commissie 1 : Algemene coördinatie, Politie, Brandweer, Veiligheid, Citymarketing, Evenementen, Stadsprojecten, Stadsregionaal beleid, Subsidiewerving, AGB, Juridische dossiers, Opvolging intercommunales, Interne organisatie en kwaliteitszorg van de dienstverlening
  • Commissie 3 : Gelijke Kansenbeleid (sociale zaken, gezondheid, personen met een handicap, senioren, vrijwilligers, migranten, diversiteit, noord-zuid, flankerend onderwijsbeleid), Kinderopvang, Sociale tewerkstelling, Preventiebeleid, Buurt-en wijkwerking, Huisvesting, Stedenbeleid
  • Commissie 4 : Burgerzaken, Begraafplaatsen, Lokale economie, innovatie en reguliere tewerkstelling, Park- en centrummanagement, Landbouw, Cultuur, Archief & Musea Turnhout, APB Warande, Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Projectmanagement, Communicatie, ICT

 

Je kan Tine mailen op tine.dewilde@turnhout.be